Hufiec ZHP Leszno
im. Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego"Dom Harcerza"
ul. Sokoła 20, 64-100 Leszno
tel.: 697 293 583
dyżur: czwartek 17:00 - 18:30e-mail: leszno@zhp.wlkp.plRachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Leszno
13 1090 1245 0000 0000 2400 9755
Dane do faktur:
Taki nagłówek muszą mieć rachunki przy naszych zakupach:

ZHP - Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Leszno
ul. św. Marcin 80/82, 61-809 POZNAŃ
NIP 7781440251

Przy sprzedaży wysyłkowej oraz wtedy, kiedy nie odbieramy rachunku osobiście i prosimy o jego przesłanie podajemy adres do korespondencji:

Komenda Hufca ZHP Leszno
ul. Sokoła 20,
64-100 LESZNO 2 skr. poczt. 1