Rozliczając swoje dochody za rok poprzedni, każdy może
przekazać 1% swojego podatku na rzecz
Związku Harcerstwa Polskiego.


Zachęcamy wszystkich do wpłacenia swojego 1 procenta podatku dochodowego na rzecz drużyn Hufca ZHP Leszno.
 

Rodziców harcerek i harcerzy, sympatyków harcerstwa oraz pełnoletnich członków ZHP, którzy chcieliby przekazać pieniądze, prosimy o wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym, jako organizacji, której przekazują 1% podatku:

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska
KRS 0000266321