Komendant Hufca

• hm. Rafał Maćkowiak

Komenda Hufca

phm. Iwona Śmiłowska - z-ca komendanta hufca ds. programowych, 

• phm. Sylwia Wawrzyniak - z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych i promocji

• phm. Eugenia Wolska - z-ca komendanta hufca - skarbnik hufca
• hm. Wojciech Jędrzejczak - członek komendy hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą

• hm. Tomasz Żurek - członek komendy hufca ds. Stowarzyszenia Przyjaciół   

  Harcerstwa Hufca ZHP Leszno


Komisja Rewizyjna Hufca

• phm. Grzegorz Tomczyk - przewodniczący komisji
• hm. Piotr Majorczyk - zastępca przewodniczącego komisji
• phm. Rafał Padula - sekretarz komisji

Komisja Historyczna Hufca

• phm. Franciszek Spychała - przewodniczący komisji

• hm. Czesław Wolski - członek komisji

• hm. Stefania Wajman - członkini komisji

• Eugenia Kowalska HR - członkini komisji

Komisja Stopni Instruktorskich

• hm. Wojciech Jędrzejczak - przewodniczący komisji
• hm. Stefania Wajman - członkini komisji

• phm. Iwona Śmiłowska - członkini komisji
• phm. Rafał Padula - członek komisji 

• phm. Sylwia Wawrzyniak - członek komisji 


Powiązane:

Program Operacyjny Hufca na rok 2016 r., wersja w pliku doc.