Komendant Hufca

• hm. Rafał Maćkowiak

Komenda Hufca

hm. Iwona Śmiłowska-Zydorczyk - z-ca komendanta hufca ds. programowych, 

• phm. Sylwia Wawrzyniak - z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych i promocji

• phm. Eugenia Wolska - z-ca komendanta hufca - skarbnik hufca
• hm. Wojciech Jędrzejczak - członek komendy hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą

• hm. Tomasz Żurek - członek komendy hufca ds. Stowarzyszenia Przyjaciół   

  Harcerstwa Hufca ZHP Leszno


Komisja Rewizyjna Hufca

• hm. Piotr Majorczyk - przewodniczący komisji
• phm. Rafał Padula - zastępca przewodniczącego komisji
• phm. Jacek Kusior - członek komisji

Komisja Historyczna Hufca

• hm. Franciszek Spychała - przewodniczący komisji

• hm. Czesław Wolski - członek komisji

• hm. Stefania Wajman - członkini komisji

• hm. Stanisław Glapiak - członek komisji

• Monika Pawelczuk - członkini komisji

• Eugenia Kowalska HR - członkini komisji

Komisja Stopni Instruktorskich

• hm. Wojciech Jędrzejczak - przewodniczący komisji
• hm. Stefania Wajman - członkini komisji

• hm. Iwona Śmiłowska-Zydorczyk - członkini komisji
• phm. Rafał Padula - członek komisji 

• phm. Mariusz Kędzierski - członek komisji