Interpretacja Prawa Harcerskiego


1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.

Prawo to oznacza, że harcerz we wszystkim co robi powinien kierować się Przyrzeczeniem Harcerskim. Przyrzeczenie to swoistego rodzaju drogowskaz, który pozwala młodemu człowiekowi na wybór właściwej drogi. To tak jakbyśmy stali na rozstaju dróg i zastanawiali się czy pójść w prawo czy w lewo. Przyrzeczenie jest mapą pozwalającą obrać dobry kierunek.

2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

Jest to chyba jedno z najbardziej lubianych praw wśród harcerzy. Zawisza Czarny to przede wszystkim rycerz, nie durny statek jak co niektórzy myślą. Rycerz. Osoba z krwi i kości, która kieruje się szlachetnością, męstem, odwagą i poświęceniem. Osoba która nigdy nie zawiedzie i która do końca będzie bronić swoich ideałów. Właśnie taki powinien być harcerz, powinien bronić ich i wszystkiego co kocha.

3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.

Pomoc bliźniemu jest najbardziej gorącym tematem XXI wieku. Współczesny człowiek stawia na pomoc - pomoc biednym, potrzebującym, słabym, dlatego tak intensywnie rozwija się dziś wolontariat. Choć stary nabiera dzisiaj nowego znaczenia, pojawiają się instytucje i wyspecjalizowane jednostki - wolontariusze wyszkoleni do działania w taki właśnie sposób. Harcerz powinien być takim właśnie wolontariuszem, wyspecjalizowanym w niesieniu pomocy każdemu zawsze i wszędzie.

4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

Bliźnim jest każdy człowiek i każde stworzenie. Mówimy czasem że rana nam się zabliźni - to znaczy że zostanie po niej ślad. Wszystko co nas otacza zostawia na nas jakiś ślad. Należy więc to szanować i uczyć się. Bratem jest każdy inny harcerz. Brat to nie znaczy, że mamy tych samych rodziców. Brat to osoba bardzo podobna do mnie która myśli podobnie jak ja, która wie czego chce, która może mi pomóc i której ja mogę pomóc. Brat to jednostka podobna do mnie stylem bycia.

5. Harcerz postępuje po rycersku.

Postępowanie po rycersku to postępowanie z honorem, rozwagą i szlachetnością. To moment w którym przeprowadzasz staruszkę przez pasy. Wynosisz mamie śmieci z kuchni, pomagasz ojcu przy samochodzie albo bawisz się z bratem. Postępowanie po rycersku to wszystkie codzienne czynności, nie musi to być wcale czyn wyniosły - ważne aby wszystko co czynisz było wykonane dobrze. Z pełnym poświęceniem - po rycersku.

6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

Przyroda to najcenniejszy skarb jaki posiadamy, to drzewa, lasy, to nasza egzystencja. To, że możemy oddychać, zerwać jabłko, pójść zobaczyć góry, wykąpać się w jeziorze. Dzisiaj to mamy. Ale czy jutro wciąż będziemy to mieli? Jeśli nie będziemy szanowali tego co mamy - nie. To prawo to przestroga i ciemna wizja przyszłości jeśli nie będzie przestrzegane. Dlatego choć wydaje się nam ono dziwne należy się go ściśle trzymać.

7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym.

Jedno z najmniej przyjemnych praw harcerskich. To to prawo w którym wszystko co robisz ciągnie za sobą nić odpowiedzialności, jeśli zrobisz coś obrze - super. Bo to znaczy że Ci się udało. Ale jeśli się pomyliłeś to pamiętaj - nie należy uciekać od tego, tylko wszystko wziąć na klatę na swoją własną odpowiedzialność. Bo to Ty jesteś panem tego co robisz.

8. Harcerz jest zawsze pogodny.

Pogoda ducha, pogoda ciała, pogoda umysłu. Pogoda jest zawsze, jednak stawiamy na słońce - jesteśmy harcerzami. Musimy być optymistami, musimy być uśmiechnięci i zawsze mieć jakieś rozwiązanie. Dookoła pełno pesymistów, polityków, mediów i katastrof. Wystarczy włączyć wiadomości: o, ktoś zginął. Ktoś ukradł. Ktoś właśnie stracił dach nad głową. Fajnie - w weekend zginęło na drogach sto pięćdziesiąt osób. Na końcu ktoś wygrał pokojową nagrodę Nobla. Przypomina to masakrę a nie wiadomości. A chodzi o to żeby mieć pogodę, żeby przynosić dobre wieści, a nie tylko złe. Dlatego choć u wszystkich pada deszcz, u harcerza zawsze świeci słońce.

9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.

W tym punkcie nie chodzi tylko o zbieranie czy darowanie komuś czegoś materialnego. "Harcerz jest ofiarny" ma nieco głębsze znaczenie. Oznacza to, że harcerz potrafi się poświęcić. Ale o tym jest dużo w innych prawach. Skupmy się więc na oszczędności. Harcerz oszczędny to przede wszystkim taki który dobrze gospodaruje zarówno zasobami finansowymi i materialnymi jak i tymi niematerialnymi. To ten który rozważnie wydaje pieniądze i ten który wie, że przebiegnie dwa kilometry i się nie zmęczy.

10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych

Nad ostatnim prawem harcerskim nie będę się rozwodzić. Jest ono jedynie zakazem który powinien wzmacniać naszą dobrą wolę by nie popaść w nałogi współczesnego świata.

pwd mat