Pliki do pobrania.
• Program Operacyjny Hufca na rok 2014, wersja w pliku doc.
Regulamin pracy komendanta i komendy hufca
Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej
Karta biwaku - dla chętnych do skorzystania z hotelika.
Zestaw dokumentów związanych z komisją stopni instruktorskich.
Zasady działania KSI
Książka pracy drużyny - wzór.


Opracowania

Biblioteczka PWD
Skrótowy wyciąg z regulaminów i instrukcji
Interpretacja Prawa Harcerskiego
Prezentacja nt Statutu ZHP (wersja podzielona)


Metodyka - tu znajdziesz między innymi:
• Zarys metodyki harcerskiej
• System stopni harcerskich
• Wszystko o sprawnościach harcerskich


Instrukcje i regulaminy - tu znajdziesz między innymi:
• Instrukcję drużyny
• Statut ZHP
• Regulamin mundurowy ZHP
• Zasady musztry i ceremoniału harcerskiego
• Regulamin odznak
• Zasady przyjmowania nazw i imion