Komisja Stopni Instruktorskich
Hufca ZHP Leszno
Regulamin działania ChKSI i system stopni instruktorskich - zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania.

Regulamin działania KSI Hufca ZHP Leszno

Termin spotkań KSI

Przewodniczący KSI: hm. Jacek Cybichowski
Kontakt z przewodniczącym:
e-mail: cybichowski@poczta.onet.pl
tel. 609 704 124


Pobierz zestaw dokumentów, a w nim:
• Regulamin działania KSI Hufca ZHP Leszno
• Karta próby instruktorskiej - wzór
• Wniosek otwarcia próby instruktorskiej
• Wniosek zamknięcia próby instruktorskiej

Zasady działania KSI