Jednostka     Gromada Zuchowa Pracowite Mrówki w D±bczu  
  Drużynowy     hm. Wojciech Jędrzejczak  
  Miejsce spotkań     Szkoła Podstawowa w D±bczu  
  Termin spotkań     Zuchy: ¶roda, 12.40 - 14.00 
  Charakterystyka     -  
  Kontakt     hm. Wojciech Jędrzejczak,
  tel. 600 369 481 sp.dabcze.dyrektor@ir-tel.pl  
  Strona     Harcerstwo w D±bczu  

Wróć do jednostek