Jednostka     Harcerski Krąg Akademicki KAPSEL przy PWSZ  
  Przewodnicząca     dh Anna Knop  
 Miejsce spotkań    PWSZ  
  Termin spotkań     czwartki godz. 18:00
  Charakterystyka     Pomysł na utworzenie Harcerskiego Kręgu, działającego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, powstał podczas październikowej Konferencji Naukowej (Rydzyna 2007) z inicjatywy znanego i cenionego pedagoga, prof. Heliodora Muszyńskiego, dyrektora Instytutu Nauk Edukacyjnych PWSZ Leszno. Wyłoniła się wówczas grupka osób, zainteresowana utworzeniem Kręgu, której dowodził Mateusz Gabryś. Dzięki jego staraniom (opracowanie logo, znalezienie sponsorów na Odznaczenie) pierwszy raz spotkaliśmy się 22.11.2007r.

Celem HK PWSZ Leszno jest:
- propagowanie harcerskiego stylu życia, przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego;
- promowanie wśród młodzieży zdrowego, aktywnego, pozbawionego nałogów stylu życia oraz prowadzenie akcji zapobiegających zachowaniom patologicznym wśród studentów;
- inicjowanie, koordynacja i organizowanie działań kształtujących proces wychowawczy dzieci i młodzieży z terenu Leszna;
- nawiązanie i rozwijanie współpracy między Harcerskim Kręgiem PWSZ a Hufcem ZHP Leszno.

Chociaż działamy od niedawna zdążyliśmy przeprowadzić już kilka akcji.
Pierwszą taką akcją, którą zrobiliśmy razem była akcja "zmywacz", polegająca na zmywaniu bazgrołów z uczelnianych ławek. Następnie zorganizowaliśmy akcję sprzedaży ciast domowej roboty, z której zarobione pieniądze przeznaczyliśmy na współfinansowanie Odznaczenia HKP, identyfikującego członków Kręgu. Sprzedawaliśmy też kartki świąteczne, a za zarobione pieniądze kupiliśmy koszulki z logo Kręgu. Dwa razy już, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, pomagaliśmy w przekazywaniu Betlejemskiego światełka Pokoju, które miało dojść do wszystkich mieszkańców Leszna i okolic. A podczas corocznej Konferencji Naukowej w Rydzynie przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy grę terenową i świecowisko. Ostatnio wraz z Kołem Naukowym Młodych Pedagogów i Grupą "Pomocy Innym" działającą przy Młodzieżowym Centrum Profilaktyki "Alternatywa" udało nam się przeprowadzić największą do tej pory akcję "Przeszczep". Naszym celem było uświadomienie i przekonanie jak największą ilość osób do idei transplantacji oraz przekazanie najważniejszych informacji o przeszczepach szczególnie szpiku. Zaprosiliśmy prof. Leszka Kauca i mgr Monikę Sankowską z Fundacji Przeciwko Leukemii im. Agaty Mróz-Olszewskiej oraz ratownika medycznego z Leszna (harcerza) Łukasza Grzelczaka i policjanta (również harcerza) Damiana Gołembskiego. Podczas akcji, kierowanej nie tylko do studentów, ale także uczniów szkół średnich i mieszkańców miasta Leszna, rozdawaliśmy Oświadczenia Woli, ulotki, broszurki, oglądaliśmy filmy. O powodzeniu akcji świadczy ilość rozdanych Oświadczeń - ponad 1000.
W sierpniu 2008r. Karolina Berus, Małgorzata Siama i Iwona śmiłowska organizowały Harcerską Akcję Letnią. Przez dwa tygodnie za kilka złotych leszczyńskie dzieci mogły aktywnie i ciekawie spędzić wakacje. Codziennie czekały na nie inne atrakcje, jedna bardziej interesująca od drugiej.

Działalność HK PWSZ to nie tylko akcje dla innych. My również świetnie się bawimy oraz kształcimy w metodyce harcerskiej. Ostatnio uczestniczyliśmy w warsztatach wędrowniczych dla akademików odbywających się w Lublinie.
Byliśmy już na biwaku w Toruniu (B.I.B.A. GOTHICA), na zlocie w Poznaniu (SKIPPER) oraz dwa razy, w tym raz jako współorganizatorzy, na rajdzie BOHATER śladami Romana Maciejewskiego i Tadeusza Łopuszańskiego na terenie gminy Rydzyna, który wygraliśmy. Należy tu wspomnieć o wielkiej pomocy i wsparciu finansowym władz uczelni, bez której nie moglibyśmy osiągnąć tak wiele, za co bardzo dziękuję.

Dodatkowo spotykamy się na zbiórce co drugi piątek, uczymy się coraz to nowych rzeczy, dyskutujemy, zdobywamy stopnie harcerskie i instruktorskie. HK PWSZ to mozaika różnych osobowości. Każdy jest inny i oryginalny na swój sposób, a jednak tworzymy jedną, silna grupę, która potrafi wspólnie zrobić na prawdę fantastyczne rzeczy.
Należy tu wspomnieć również, że harcerski z Kregu to osoby bardzo aktywne i angażujące się również w inne działania na różnych płaszczyznach: grupa teatralna LEŻAK, Koło Naukowe Młodych Pedagogów, Międzyinstytutowe Koło Naukowe "środowisko i Rozwój", MCP Alternatywa - grupa "Pomocy Innym" oraz gromada zuchowa i drużyna wędrownicza. 
  Kontakt     komendantka Anna Knop, 
  ankaka1225@interia.pl

Wróć do jednostek