Jednostka  
  
  Komendant     phm. Romuald Kowalewski  
 Miejsce spotkań    Dom Harcerza, ul. Sokoła 20, Leszno  
  Termin spotkań     w drugi wtorek każdego miesi±ca  
  Charakterystyka     Głównym naszym celem jest dokumentowanie miejsc pamięci harcerskiej, opracowywanie historii harcerstwa naszego regionu, udział w rajdach, złazach, zlotach nie tylko w Polsce.  
  Kontakt     komendant phm. Romuald Kowalewski, 
  tel. 065 520 49 88 
  phm. Zbigniew Sujka: akjus@o2.pl
  Archiwum   Harcerska Wigilia
"Trzy w jednym" w HKS Leszczyna
XV Złaz Seniorów i Starszyzny ZHP w Bydgoszczy
X Patronalny Dzień Skupienia
HKS Leszczyna w XXII Rajdzie Rodło
• Zegrze 1995r. - prezentacja
  Pamiętamy...    ¶p. dh Kazimierz May HR
 ¶p. pwd. Ignacy Łyskawa
 ¶p. hm. Józef Piotrowski
 ¶p. dh Romuald Biernacki
  Odno¶niki:    Starszyzna i Seniorzy ZHP

Wróć do jednostek