Jednostka     12 Leszczyńska Wodna Drużyna Harcerska  
  Drużynowy     pwd. Grzegorz Tomczyk  
  Miejsce spotkań     Dom Harcerza na ul.Sokoła 20 (cały rok)
  od marca do września: pływamy żaglówkami w Boszkowie
  Termin spotkań     piątki o godzinie 17:30  
  Charakterystyka     Drużyna o specjalności wodno-żeglarskiej.  
  Kontakt     dh Grzegorz 602 179 985
  togrze@wp.pl
  Strona     fotoblog zastępu harcerek  
 fotoblog drużyny

Wróć do jednostek