Terminy zbiórek

Jednostka

Termin / miejsce

1 LDW

b.d.

3 LDH NS

wtorek, godz. 17.00 – 18.00

– HCEEiŻ Hufca ZHP Leszno, Dąbcze

4 DH w Krobi

piątek, godz.  17.00 – 18.00

- harcówka w pałacu na fosie, Krobia

6 DH w Poniecu

piątek, godz. 17.00 – 18.30

- harcówka ul. Szkolna, Poniec

9 DH w Pawłowicach

b.d.

10 DH w Dąbczu

piątek, godz. 18.30 – 20.00

- harcówka w SP, w Dąbczu

i w ostatni poniedziałek miesiąca

11 LDH

piątek, godz. 18.30 – 20.00

- harcówka ul. Rejtana 46, Leszno

11 DHS w Poniecu

sobota, godz. 16.00 – 18.00

- harcówka ul. Szkolna, Poniec

13 LDH

czwartek, godz. 17.00 – 18.30

- harcówka w Domu Harcerza, ul. Sokoła 20, Leszno

15 SDH

b.d.

17 LDH

piątek, godz. 16.30 – 18.00

- harcówka ul. Rejtana 46, Leszno

18 LDH

piątek, godz. 16.00 – 18.00

- harcówka w SP 5 w Gronowie, Leszno

GZ Leśne Zwierzęta w Lesznie

piątek, godz. 17.00 – 18.30

- harcówka w Domu Harcerza, ul. Sokoła 20, Leszno

GZ  Zdobywcy Lasu w Lesznie

poniedziałek, godz. 16.30 – 17.30

- harcówka w SP 13 w Lesznie

GZ Przyjaciele Zwierząt w Lasocicach

piątek, godz. 12.30 – 13.30

- harcówki SP w Lasocicach

GZ Pracowite Mrówki w Dąbczu

środa, godz. 12.45 – 14.00

- harcówka w SP w Dąbczu

GZ Zwinne Wiewiórki w Kąkolewie

poniedziałek, godz. 12.40 – 13.40

- harcówka w Zespole Szkół w Kąkolewie

GZ Leśne Skrzaty w Poniecu

Poniedziałek, godz. 17.00 – 18.30

- harcówka ul. Szkolna, Poniec

GZ Mądre Sowy w Rydzynie

b.d.

GZ Tęczowe Słoneczka w Pawłowicach

b.d.